EFRO
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Europees structuurfonds
Het project wordt gesubsidieerd door het operationeel programma (OP) EFRO Oost-Nederland.
Texperium website & social