Van Raam

Realiseren nieuwe producten
Al bijna 100 jaar fabriceert Van Raam fietsen, waarvan de laatste 30 jaar vrijwel alleen nog maar aangepaste fietsen. Met goed opgeleid personeel, door continue te innoveren, een moderne productielijn en marktonderzoek zijn fietsen die aansluiten bij de eindgebruiker allemaal in huis bij van Raam. Middels dit samenwerkingstraject wil Van Raam met slimme oplossingen haar fietsen nog beter laten aansluiten op haar doelgroep.

Van Raam aan het woord:

“Door data te verzamelen van sensoren in een Van Raam fiets en deze te analyseren kunnen we inzicht krijgen over het gebruik van onze fietsen en de accu. Met deze informatie kunnen we onze toekomstige fietsen en accu’s verbeteren, maar kunnen we ook onze klanten adviseren over het gebruik van onze fietsen en accu’s om de levensduur te vergroten en onderhouds- en servicekosten tot een minimum te reduceren. Daarnaast is het voor onze doelgroep van belang dat ze op tijd onderhoud laten plegen, zodat ze niet stil komen te staan met een defecte fiets. Door de data van de sensoren kunnen we onze klanten adviseren om onderhoud uit te voeren, bijvoorbeeld op basis van de kilometerstand.”

Van Raam website & social